səbir-qərar

səbir-qərar
is. Səbir, təmkin, hövsələ, təhəmmül. Ey sevdiyim, səndən cüda düşəli; Nə səbrü qərarım, nə taqətim var. Q. Z..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • bir — BIR, biruri, s.n. 1. Impozitul principal perceput în statele feudale româneşti de la ţărani şi meşteşugari; p. gener. (pop.) impozit. ♢ expr. A da bir cu fugiţii = a dispărea, a fugi (în mod laş) dintr un loc. 2. (înv.) Tribut. – Din magh. bér.… …   Dicționar Român

  • şərar(ə) — is. <ər.> klas. Qığılcım. Nagəhan bir şərarə qəlyandan; Düşdü əmmaməsinə sol yandan. S. Ə. Ş.. Gətirdiyin yumurtadan nəticə cücə gözləmə; Qazanda qayğanağa bax, ocaqdakı şərarı gör. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səbir-aram — bax səbir qərar. Səbiraramı qalmamaq. – <Əbülhəsənbəy:> Səbrimaramım yox idi, çünki yoldaşları böyük təhlükə gözləyirdi. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qərar — 1. is. <ər.> 1. Bir məsələni müzakirə etdikdən sonra, hamı tərəfindən çıxarılan nəticə; qətnamə. Qərar layihəsi. Qərarı müzakirə etmək. Qərar vermək (qoymaq) – bir şeyi müzakirə etməkdən, yaxud bir şey haqqında düşündükdən sonra müəyyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərqərar — <fars. bər və ər. qərar> 1. köhn. Yerləşmiş, yerləşmə, qərar tapma, dayanma. . . Kərim xan adlı deyir ki: aləm dörd rüknün üstündə bərqərardır. . . M. F. A.. 2. Əvvəlki halında qalma, sabit olma. <Bəhram:> . . Pəri ilə yavuqlaşım,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərarətli — sif. 1. İsti, qızmar, yandırıcı. Hərarətli günəş. Hərarətli soba. – Çıxarır zahirə şöhrətli Ural qatlarını; Rəngbərəng, canlı, hərarətli metal qatlarını. M. Müş.. 2. Hərarəti, istisi olan; qızdırmalı. 3. məc. Qızğın, atəşin, alovlu, ehtiraslı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərarət — is. <ər.> 1. İstilik. Havanın hərarəti. Sobanın hərarəti. – Payızın ilk günləri idi. Günəşin şüaları qüvvədən düşmüş və yayda saçdığı hərarəti verməkdən aciz idi. T. Ş. S.. Bahar günəşinin hərarəti tək; Xəyalım dünyanı salama gəlir. S. V..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qərar — ə. 1) durma, aram tutma, sakit olma; 2) möhkəmlik, səbat; 3) rahatlıq, istirahət; 4) davam, sürəklilik; 5) qətnamə; 6) sərəncam, hökm; 7) vəziyyət, hal; 8) səbir, dözüm, təmkin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səbrü qərar — is. Səbir, təmkin, hövsələ, təhəmmül. Ey sevdiyim, səndən cüda düşəli; Nə səbrü qərarım, nə taqətim var. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çıxar(t)maq — f. 1. Bir şeyi bir yerdən kənar etmək, xaric etmək, dışarıya atmaq. // Bir yerdən götürüb başqa yerə qoymaq. Mebeli otaqdan çıxar(t)maq. – <Mehriban> vaxtın gec olmasına baxmayaraq, küçə balkonuna bir masa çıxarıb, süfrə düzəltdi. S. H.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”